Ernstig ziek

Medicijnen-SOS

Helpt hypnotherapie bij mensen die ernstig ziek zijn?

Carcinos is het Griekse woord voor krab dat door de arts Hippocrates werd gebruikt om tumoren te beschrijven. Het woord Carcinos is gekozen voor de verzameling van hypnosetechnieken die kunnen worden ingezet om mensen te ondersteunen die geconfronteerd worden met kanker of een andere (ernstige) ziekte en symboliseert een aantal technieken die tijdens de masterclass Carcinos hypnosetechnieken zijn geleerd en die ingezet kunnen worden om mensen met kanker of een andere ernstige ziekte te ondersteunen.

Dus je kunt echt iets betekenen voor mensen die ernstig ziek zijn?

Ja, want door deze methode kan ik:

  • Op verantwoorde wijze met mensen met kanker of andere ernstige ziekten werken;
  • Mensen ondersteunen ten aanzien van emotionele problemen, pijn en andere klachten met behulp van diverse hypnosetechnieken;
  • Werken met de Light Body Regressie Techniek;
  • Directe suggestietechnieken gebruiken waarmee ik mensen met ernstige ziekten kan ondersteunen;
  • Cliënten helpen met het vergroten van zelfwaarde en zelfvertrouwen met de Inner Child Light Body Techniek;
  • Pijnverlichting;
  • Stervensbegeleiding.

Maar ik heb meerdere technieken om met cliënten te werken die te kampen hebben met ziekte. Door de diverse opleidingen die ik doorlopen heb kan ik diverse technieken gebruiken om je te helpen.

Ook voor kinderen vanaf jonge leeftijd die ernstig ziek zijn is hypnotherapie zeer goed toepasbaar. Vaak werkt het zelfs nog beter dan bij volwassenen omdat kinderen zich veel meer open stellen en daardoor veel ontvankelijker zijn voor suggesties. Hiervoor communiceren we altijd op het niveau van het kind om het beste resultaat te bereiken.

Het is wel heel belangrijk dat het kind (ouder dan 6 jaar) zelf gemotiveerd is om mee te werken. Zonder zijn/haar motivatie/bereidwilligheid en/of toestemming is hypnotherapie niet mogelijk.

Bij de allerjongsten (tot 6 jaar) werkt hypnose ook heel goed maar dan wordt gewerkt via een van de ouders. Dit is mogelijk omdat ouders en kinderen energetisch zo sterk met elkaar verbonden zijn.

Kan het ook helpen als er iets mis is met het immuunsysteem?

Wanneer iemand iets mankeert aan het immuunsysteem is het net of het lichaam zichzelf aanvalt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij MS (Multiple Sclerose) en ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Hieraan gerelateerde ziekten zij de Ziekte van Crohn en reumatoïde artritis. Met hypnotherapie zijn reeds goede resultaten geboekt en onderzoek heeft aangetoond dat de hypnotische suggesties het immuunsysteem remt in de aanval op het lichaam.

Maar hoe ga je dat doen dan.

Ik  leer mijn cliënten in drie sessies zelfhypnose zodat ze in staat zijn om technieken voor diepe relaxatie te gebruiken waardoor de fysieke en mentale stress verdwijnt en de werking van het immuunsysteem verbetert. We verwijderen oude stressfactoren, zoals negatieve emoties, en geven patiënten directie suggesties voor verbetering van hun conditie. Wanneer mijn hulp ingeroepen wordt voor stervensbegeleiding ondergaat cliënt één sessie (indien cliënt het wenst twee sessies). In deze sessies krijgt cliënt inzichten doordat ik hem in hypnose in contact kan brengen met het hogere bewustzijn. Indien nodig wordt er een vergevingstechniek toegepast zodat cliënt heen kan gaan in vrede.

Kan ik me op een sessie voorbereiden?

Dat kun je zeker! Allereerst adviseer ik je om mijn uitleg over hypnose te bekijken. Dan weet je daarna in elk geval wat er van jou verwacht wordt als je bij mij in de stoel komt liggen. Je kunt een gratis ontspanningshypnose naar keuze aanvragen en downloaden die je 14 dagen lang minimaal 1x per dag gaat beluisteren. Daarmee raak je gewend aan mijn stem en zal je merken hoe heerlijk het is om in een diepe hypnotische ontspanning te gaan. Nadat je dat allemaal gedaan hebt kun je hier terugkomen en op onderstaande knop klikken om het intakeformulier in te vullen en een afspraak te maken.