Onrustige en drukke kinderen

onrustige en drukke kinderen
Kunnen onrustige en drukke kinderen ook geholpen worden met hypnotherapie?

Onrustige kinderen, we kennen ze allemaal wel, ieder met hun eigen stempel: ADD, ADHD, ODD, CD, PDD-NoS. De verhalen zijn meestal triest, vooral voor de kinderen zelf. Voornamelijk negatieve emoties spelen een belangrijke rol.

Vaak wordt helaas ook alles besproken in het bijzijn van het kind wat weer bijdraagt in de negatieve programmering van het onderbewustzijn.

Helaas gebeurd het maar al te vaak dat drukke kinderen medicijnen voorgeschreven krijgt omdat dit 'handiger' is voor de omgeving.
Hiermee wordt echter het probleem niet aangepakt maar alleen de symptomen onderdrukt. Waar vaak niet bij stilgestaan wordt is dat, op het moment dat een kind medicijnen voorgeschreven krijgt, het ook een stempel opgedrukt krijgt die het de rest van het leven meedraagt doordat het wordt vastgelegd in zijn/haar medisch dossier.

Hoe kun jij mijn kind helpen dan?

Wanneer ik met een drukke kinderen ga werken ga ik eerst op zoek naar de bron waardoor het 'probleem' ontstaan is. Verder leer ik ze hoe ze zich beter kunnen concentreren en hoe ze hun gedrag en zelfs hun eventuele woede-uitbarstingen beter kunnen controleren. De wat oudere kinderen leer ik zelfhypnose waardoor het effect nog sterker wordt omdat ze het zelf toe kunnen passen op elk gewenst moment dat ze het nodig hebben.

Kan ik mijn kind voorbereiden op een sessie?

Kinderen hoeven niet op een sessie voorbereid te worden. Kinderen stellen zich over het algemeen veel meer open dan volwassenen waardoor ze veel gemakkelijker in hypnose gaan.