‘Revolutionair’ onderzoek onthult oorzaak hartfalen bij zwangere vrouwen (Bron: RTVNoord)

Geplaatst op
Zwanger

‘Revolutionair’ onderzoek onthult oorzaak hartfalen bij zwangere vrouwen

Het UMCG heeft een nieuwe onderzoekstechniek ontwikkeld waarmee hartcellen kunnen worden gekweekt uit huidcellen. Onderzoek naar hartziekten op celniveau was tot voor kort vrijwel onmogelijk, maar door deze techniek kan het wel.

Onderzoeker Martijn Hoes van het UMCG promoveert woensdag op dit onderwerp. Hij deed onderzoek naar hartfalen bij zwangere vrouwen. Met de nieuwe celtechniek bewees hij dat de oorzaak van het hartfalen te wijten is aan het vetzuurmetabolisme in het hart. Het UMCG noemt de nieuwe methode revolutionair.

Onvoldoende bloed

‘Over hartfalen bij vrouwen is tot nu toe heel weinig bekend. Meer kennis daarover kan helpen bij vroegtijdig herkennen van hartfalen’, zegt Hoes. Bij hartfalen is de hartspier niet meer in staat voldoende bloed door het lichaam te pompen.

De nieuwe onderzoeksmethode biedt veel mogelijkheden, stelt de promovendus. ‘Je kunt niet even een paar celen uit de hartspier halen om te onderzoeken,’ legt Hoes uit. ‘Dat kan voor veel andere weefsels wel, maar bij het hart is dat niet wenselijk.’

Elk type cel kweken

Dankzij nieuwe technieken kon Hoes nu wel hartcellen onderzoeken. ‘We zijn inmiddels in staat om huidcellen om te zetten in stamcellen en die weer te kweken tot elk type cel; dus ook tot hartcel.’

‘Een gezond hart komt aan energie door vet te verbranden. Als het hart in de problemen komt – bij ziekte – gaat het hart over op verbranding van suiker. Dat is minder efficiënt op de lange termijn en leidt dan ook al gauw tot hartfalen.’

Tijdens een zwangerschap wordt de verbranding van vet extra gestimuleerd. ‘Bij de vrouwen met hartfalen gebeurt dat ook, maar om de één of andere reden lukt het niet dat vet daadwerkelijk te verbranden, dus wordt alsnog suiker gebruikt.’

Vroege diagnose

Het onderzoek van Hoes heeft vooral tot doel om beter te begrijpen waarom sommige vrouwen hartfalen krijgen rond hun zwangerschap en uiteindelijk te komen tot een betere diagnose en behandelingen.

‘We weten dat hartfalen bij deze patiënten terugkomt bij elke zwangerschap en ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Vroege diagnostiek en goede behandeling kan daarmee problemen rondom de bevalling voorkomen.’

Onderzoekers waarschuwen voor risico’s wereldwijde verdubbeling keizersnedes (Bron: De Volkskrant)

Geplaatst op
Nieuw leven

Onderzoekers betreuren dat steeds minder vrouwen voor de natuurlijke weg kiezen en benadrukken dat de procedure vaak overbodig en risicovol is.

Dat staat in een onderzoek dat is gepubliceerd in het medisch vakblad

Internationale wetenschappers analyseerden gegevens van bevallingen in 2015 in 169 landen. Ze stelden vast dat het aantal geboortes met een keizersnede een sterk stijgende lijn vertoont. In 2000 werden er 16 miljoen kinderen (12%) met een keizersnede op de wereld gebracht. In 2015 waren dat er 29,7 miljoen (21%).

In Brazilië, Egypte en de Dominicaanse Republiek zijn zelfs meer keizersnedes dan natuurlijke geboortes: de cijfers zijn daar respectievelijk 55,5 procent, 55,5 en 58,1 procent. Ook in de Verenigde Staten is het een heel vaak voorkomende ingreep (32,9%).

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde tot voor kort dat alles boven de vijftien procent een excessieve toepassing van de procedure is. Dat percentage komt volgens artsen ook ongeveer overeen met de gevallen waarin de ingreep ook daadwerkelijk vanuit medisch oogpunt raadzaam is.

In bepaalde arme Afrikaanse landen worden juist te weinig keizersnedes gedaan, ook wanneer die wel medisch noodzakelijk zijn.

Risico’s

De auteurs van de studie roepen dokters, ziekenhuizen, vrouwen en families op alleen voor de ingreep te kiezen wanneer er complicaties zijn. Ze wijzen op de risico’s van een keizersnede.

‘Het herstel na een keizersnede is moeilijker. Daarnaast kan er littekenweefsel ontstaan aan de baarmoeder, wat weer samenhangt met bloedingen, abnormale groei van de placenta, buitenbaarmoederlijke zwangerschap, doodgeboren kindjes en vroegtijdige bevalling bij een volgende zwangerschap’, zegt een van de auteurs, Jane Sandall, die ook benadrukt dat de risico’s klein zijn, maar wel zeer ernstig.

‘Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat baby’s die geboren worden met een keizersnede een andere hormonale, bacteriële en medische ontwikkeling meemaken, wat hun gezondheid op een subtiele manier kan beïnvloeden. Hoewel de langetermijneffecten onvoldoende bestudeerd zijn, kan een keizersnede op korte termijn een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het immuunsysteem, wat het risico op allergieën en astma vergroot en de darmbacteriën verandert’, aldus Sandall.

Marleen Temmerman van de Universiteit Gent, eveneens auteur van de studie, zegt dat ‘zwangerschap en natuurlijk bevallen normale processen zijn, die in de meeste gevallen veilig verlopen’.

Groot onderzoek in Nederlandse ziekenhuizen stilgelegd: 11 baby’s overleden (Bron: Welingelichtekringen)

Geplaatst op
Een sterretje aan de hemel

De studie die plaatsvond in tien Nederlandse ziekenhuizen is per direct stilgelegd.

De vrouwen hadden last van een slecht functionerende placenta en kregen daarom het middel sildenafil toegediend, beter bekend als viagra. Van de 93 zwangere vrouwen die deelnamen aan de studie kregen er zeventien een baby met een longaandoening. Daarvan overleden er elf. Van de controlegroep bestaande uit 90 vrouwen kregen slechts drie kinderen de longaandoening. Geen enkele overleed.

Volgens de onderzoekers is de studie correct en degelijk uitgevoerd. Toch zijn ze gestopt en is de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de hoogte gebracht. De bedoeling was dat nog 180 vrouwen met het middel zouden beginnen. Dat gaat nu niet meer gebeuren. De vijftien zwangere vrouwen die het medicijn nog slikten, zijn daar direct mee opgehouden. Hun kinderen lopen nog wel risico op de aandoening.

‘Pas op met gebruik lithium in eerste trimester zwangerschap’ (Bron: Nu.nl)

Geplaatst op
Gezond zwanger

Het gebruik van het middel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bij kinderen, zo blijkt uit vergelijkend onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lancet Psychiatry.

Lithium wordt gebruikt om een bipolaire stoornis te onderdrukken. In Nederland heeft ongeveer 1 procent van de zwangere vrouwen een bipolaire stoornis en 70 procent hiervan gebruikt lithium om dit te onderdrukken.

Uit onderzoek van het Erasmus MC, waarbij gegevens werden gebruikt uit zes internationale cohortstudies, werden in totaal 850 vrouwen gevolgd die lithium gebruiken tijdens hun zwangerschap. Hun gegevens werden vergeleken met die van 21.000 vrouwen die een bipolaire stoornis of andere psychische klachten hebben, maar geen lithium gebruiken.

Uit het onderzoek bleek dat de vrouwen die lithium gebruiken, een verhoogd risico hebben van 7 procent op een kind met een aangeboren afwijking. Bij de controlegroep was dit 4 procent.

Terugval

Veerle Bergink, mede-auteur van het onderzoek, pleit ervoor om de richtlijnen wat betreft lithiumgebruik tijdens de zwangerschap aan te passen. Momenteel geldt het advies dat het geneesmiddel tijdens het eerste trimester gebruikt mag blijven worden, om een terugval tijdens de zwangerschap of na de bevalling te voorkomen.

“We moeten vanaf nu bekijken of we het gebruik van lithium in het begin van de zwangerschap kunnen verminderen”, stelt Bergink.

“De dosering van lithium kan dan na het eerste trimester weer worden opgehoogd. Als vrouwen helemaal geen lithium willen gebruiken tijdens de zwangerschap, is het advies om onmiddellijk na de bevalling te starten.”

Ruggenprik bij bevalling of niet? In deze provincie gebeurt het veruit het vaakst (Bron: AD)

Geplaatst op
Bevalling

Dat blijkt uit een grootschalige studie van het VUmc, waarbij alle ruim 600.000 bevallingen in Nederland tussen 2010 en 2013 zijn geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar verschillende interventies, zoals het toepassen van pijnbestrijding, inleiden, het opwekken van weeën, een vacuümpomp (kunstverlossing ), keizersnede en de betrokkenheid van een kinderarts.

Bij sommige ingrepen zijn de verschillen per regio groot, ook na het corrigeren van bijvoorbeeld de leeftijd, blijkt uit de resultaten die vandaag worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Pregnancy and Childbirth. Waar in Noord-Brabant 38 procent van de vrouwen een ruggenprik kreeg tijdens de eerste bevalling, was dat in Drenthe slechts 12 procent. Ook in Limburg werd vaker de prik gegeven.

In provincies waar de ruggenprik minder werd gebruikt, is weer vaker gekozen voor andere vormen van pijnbestrijding, zoals het toedienen van morfineachtige stoffen (bijvoorbeeld remifentanil of pethidine).

Het stimuleren van weeën, door het toedienen van een hormoon (oxytocine), werd in Zeeland bij één op de drie vrouwen die voor het eerst bevielen ingezet, en in Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant bij bijna de helft. In regio’s waar dit vaker werd gedaan, waren ook meer vrouwen die veel bloed verloren bij de bevalling.

Onwenselijk

Die regionale verschillen roepen vragen op over de kwaliteit van de geboden zorg, zegt Anna Seijmonsbergen-Schermers, onderzoeker en verloskundige aan het VUmc ,,Dat het gebruik van sommige interventies bij een bevalling zo sterk verschilt per regio is onwenselijk. Een vrouw die pijnbestrijding wil, zou ongeacht haar woonplaats evenveel mogelijkheden moeten hebben. Het gaat om gelijke mogelijkheden voor vrouwen en gelijke kwaliteit van zorg.’’

Ingrijpen bij een bevalling kan noodzakelijk zijn als er sprake is van een medische indicatie. Als dat te veel of te weinig gebeurt, kan dat risicovol zijn voor moeder en kind. ,,Je had iets kunnen voorkomen of het kan leiden tot complicaties als gevolg van de ingreep’’, zegt Seijmonsbergen. ,,Onnodig ingrijpen bij een bevalling kan ook op de langere termijn tot schade leiden.’’ Zo blijkt uit eerder onderzoek van het VUmc dat kinderen die zijn geboren met een vacuümpomp, keizersnede of na opwekking van de weeën, op latere leeftijd vaker gezondheidsproblemen hebben.

Ook de inzet van een kinderarts direct na de geboorte verschilt per provincie. In Limburg, Groningen en Utrecht (60 procent bij eerste bevallingen) is dat veel gebruikelijker dan in Noord-Holland (37 procent). Seijmonsbergen noemt dat verschil ‘opmerkelijk’.

,,De verschillen in de inzet van pijnbestrijding liggen mogelijk voor een deel aan de voorkeur van een vrouw. Maar de aanwezigheid van een kinderarts hangt af van het beleid en de protocollen van een ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen komt er bij elke klinische bevalling een kinderarts kijken, en bij andere alleen op strikte medische indicatie. De geboden zorg wordt dus niet overal op dezelfde manier onderbouwd.’’

Vacuümpomp

Volgens Seijmonsbergen is het wel positief dat bij het inleiden van een bevalling, en met name voor keizersnedes en het gebruik van een vacuümpomp, de regionale verschillen kleiner zijn. ,,Bij sommige ingrepen zitten zorgverleners veel meer op één lijn dan bijvoorbeeld bij kinderartsen of pijnbestrijding.’’

Nader onderzoek moet uitwijzen waarom die verschillen per provincie soms zo groot zijn. Volgens de onderzoeker is het belangrijk om te kijken naar de protocollen in ziekenhuizen en de beschikbaarheid van pijnbestrijding. ,,Het is ook belangrijk om te kijken naar indicaties voor medische ingrepen. Wanneer is het stimuleren van weeën nodig? Als we ervoor willen zorgen dat de regio’s qua inzet dichter bij elkaar komen, moet duidelijk worden wanneer een bepaalde ingreep nodig is. Blijkbaar zijn zorgverleners het daar niet altijd over eens.’’

Seijmonsbergen pleit ervoor dat zorgverleners kritisch kijken naar grote uitschieters en alleen een ingreep doen die goed medisch onderbouwd is. ,,Bij 48 procent van de vrouwen in Flevoland die van hun eerste kind bevallen, worden de weeën opgewekt. Dat betekent dus dat we bij bijna de helft van de bevallingen vinden dat die niet normaal verloopt. Wanneer is een bevalling normaal en wanneer moet je ingrijpen? Daar wordt verschillend over gedacht. Misschien is ons idee over wat een normale bevalling is wel verschoven. Dat moet meer worden onderzocht. Vervolgonderzoek is nodig om vast te stellen wanneer een ingreep noodzakelijk is.’’