Groot onderzoek in Nederlandse ziekenhuizen stilgelegd: 11 baby’s overleden (Bron: Welingelichtekringen)

Geplaatst op
Een sterretje aan de hemel

De studie die plaatsvond in tien Nederlandse ziekenhuizen is per direct stilgelegd.

De vrouwen hadden last van een slecht functionerende placenta en kregen daarom het middel sildenafil toegediend, beter bekend als viagra. Van de 93 zwangere vrouwen die deelnamen aan de studie kregen er zeventien een baby met een longaandoening. Daarvan overleden er elf. Van de controlegroep bestaande uit 90 vrouwen kregen slechts drie kinderen de longaandoening. Geen enkele overleed.

Volgens de onderzoekers is de studie correct en degelijk uitgevoerd. Toch zijn ze gestopt en is de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de hoogte gebracht. De bedoeling was dat nog 180 vrouwen met het middel zouden beginnen. Dat gaat nu niet meer gebeuren. De vijftien zwangere vrouwen die het medicijn nog slikten, zijn daar direct mee opgehouden. Hun kinderen lopen nog wel risico op de aandoening.

‘Pas op met gebruik lithium in eerste trimester zwangerschap’ (Bron: Nu.nl)

Geplaatst op
Gezond zwanger

Het gebruik van het middel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bij kinderen, zo blijkt uit vergelijkend onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lancet Psychiatry.

Lithium wordt gebruikt om een bipolaire stoornis te onderdrukken. In Nederland heeft ongeveer 1 procent van de zwangere vrouwen een bipolaire stoornis en 70 procent hiervan gebruikt lithium om dit te onderdrukken.

Uit onderzoek van het Erasmus MC, waarbij gegevens werden gebruikt uit zes internationale cohortstudies, werden in totaal 850 vrouwen gevolgd die lithium gebruiken tijdens hun zwangerschap. Hun gegevens werden vergeleken met die van 21.000 vrouwen die een bipolaire stoornis of andere psychische klachten hebben, maar geen lithium gebruiken.

Uit het onderzoek bleek dat de vrouwen die lithium gebruiken, een verhoogd risico hebben van 7 procent op een kind met een aangeboren afwijking. Bij de controlegroep was dit 4 procent.

Terugval

Veerle Bergink, mede-auteur van het onderzoek, pleit ervoor om de richtlijnen wat betreft lithiumgebruik tijdens de zwangerschap aan te passen. Momenteel geldt het advies dat het geneesmiddel tijdens het eerste trimester gebruikt mag blijven worden, om een terugval tijdens de zwangerschap of na de bevalling te voorkomen.

“We moeten vanaf nu bekijken of we het gebruik van lithium in het begin van de zwangerschap kunnen verminderen”, stelt Bergink.

“De dosering van lithium kan dan na het eerste trimester weer worden opgehoogd. Als vrouwen helemaal geen lithium willen gebruiken tijdens de zwangerschap, is het advies om onmiddellijk na de bevalling te starten.”

Ruggenprik bij bevalling of niet? In deze provincie gebeurt het veruit het vaakst (Bron: AD)

Geplaatst op
Bevalling

Dat blijkt uit een grootschalige studie van het VUmc, waarbij alle ruim 600.000 bevallingen in Nederland tussen 2010 en 2013 zijn geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar verschillende interventies, zoals het toepassen van pijnbestrijding, inleiden, het opwekken van weeën, een vacuümpomp (kunstverlossing ), keizersnede en de betrokkenheid van een kinderarts.

Bij sommige ingrepen zijn de verschillen per regio groot, ook na het corrigeren van bijvoorbeeld de leeftijd, blijkt uit de resultaten die vandaag worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Pregnancy and Childbirth. Waar in Noord-Brabant 38 procent van de vrouwen een ruggenprik kreeg tijdens de eerste bevalling, was dat in Drenthe slechts 12 procent. Ook in Limburg werd vaker de prik gegeven.

In provincies waar de ruggenprik minder werd gebruikt, is weer vaker gekozen voor andere vormen van pijnbestrijding, zoals het toedienen van morfineachtige stoffen (bijvoorbeeld remifentanil of pethidine).

Het stimuleren van weeën, door het toedienen van een hormoon (oxytocine), werd in Zeeland bij één op de drie vrouwen die voor het eerst bevielen ingezet, en in Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant bij bijna de helft. In regio’s waar dit vaker werd gedaan, waren ook meer vrouwen die veel bloed verloren bij de bevalling.

Onwenselijk

Die regionale verschillen roepen vragen op over de kwaliteit van de geboden zorg, zegt Anna Seijmonsbergen-Schermers, onderzoeker en verloskundige aan het VUmc ,,Dat het gebruik van sommige interventies bij een bevalling zo sterk verschilt per regio is onwenselijk. Een vrouw die pijnbestrijding wil, zou ongeacht haar woonplaats evenveel mogelijkheden moeten hebben. Het gaat om gelijke mogelijkheden voor vrouwen en gelijke kwaliteit van zorg.’’

Ingrijpen bij een bevalling kan noodzakelijk zijn als er sprake is van een medische indicatie. Als dat te veel of te weinig gebeurt, kan dat risicovol zijn voor moeder en kind. ,,Je had iets kunnen voorkomen of het kan leiden tot complicaties als gevolg van de ingreep’’, zegt Seijmonsbergen. ,,Onnodig ingrijpen bij een bevalling kan ook op de langere termijn tot schade leiden.’’ Zo blijkt uit eerder onderzoek van het VUmc dat kinderen die zijn geboren met een vacuümpomp, keizersnede of na opwekking van de weeën, op latere leeftijd vaker gezondheidsproblemen hebben.

Ook de inzet van een kinderarts direct na de geboorte verschilt per provincie. In Limburg, Groningen en Utrecht (60 procent bij eerste bevallingen) is dat veel gebruikelijker dan in Noord-Holland (37 procent). Seijmonsbergen noemt dat verschil ‘opmerkelijk’.

,,De verschillen in de inzet van pijnbestrijding liggen mogelijk voor een deel aan de voorkeur van een vrouw. Maar de aanwezigheid van een kinderarts hangt af van het beleid en de protocollen van een ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen komt er bij elke klinische bevalling een kinderarts kijken, en bij andere alleen op strikte medische indicatie. De geboden zorg wordt dus niet overal op dezelfde manier onderbouwd.’’

Vacuümpomp

Volgens Seijmonsbergen is het wel positief dat bij het inleiden van een bevalling, en met name voor keizersnedes en het gebruik van een vacuümpomp, de regionale verschillen kleiner zijn. ,,Bij sommige ingrepen zitten zorgverleners veel meer op één lijn dan bijvoorbeeld bij kinderartsen of pijnbestrijding.’’

Nader onderzoek moet uitwijzen waarom die verschillen per provincie soms zo groot zijn. Volgens de onderzoeker is het belangrijk om te kijken naar de protocollen in ziekenhuizen en de beschikbaarheid van pijnbestrijding. ,,Het is ook belangrijk om te kijken naar indicaties voor medische ingrepen. Wanneer is het stimuleren van weeën nodig? Als we ervoor willen zorgen dat de regio’s qua inzet dichter bij elkaar komen, moet duidelijk worden wanneer een bepaalde ingreep nodig is. Blijkbaar zijn zorgverleners het daar niet altijd over eens.’’

Seijmonsbergen pleit ervoor dat zorgverleners kritisch kijken naar grote uitschieters en alleen een ingreep doen die goed medisch onderbouwd is. ,,Bij 48 procent van de vrouwen in Flevoland die van hun eerste kind bevallen, worden de weeën opgewekt. Dat betekent dus dat we bij bijna de helft van de bevallingen vinden dat die niet normaal verloopt. Wanneer is een bevalling normaal en wanneer moet je ingrijpen? Daar wordt verschillend over gedacht. Misschien is ons idee over wat een normale bevalling is wel verschoven. Dat moet meer worden onderzocht. Vervolgonderzoek is nodig om vast te stellen wanneer een ingreep noodzakelijk is.’’

Het doel van embryo’s kweken: meer weten van beginstadium zwangerschap (Bron: RTLNieuws)

Geplaatst op
Vruchtbaarheid

Er kan daardoor nu onderzoek gedaan worden naar beginstadia van zwangerschappen. Dat is nodig omdat het daar nog heel vaak misgaat, zegt hij in gesprek met RTL Nieuws.

ZIE OOK: Nederlandse wetenschappers scheppen nieuw leven zonder bevruchting

Rivron: “We weten daar heel weinig van af, omdat de meeste vrouwen dan niet eens weten dat ze zwanger zijn. We weten wel dat het in het begin vaak misgaat: 30 tot 60 procent van de verwekte embryo’s leidt uiteindelijk niet tot een foetus.”

Medicijnen

De wetenschappers van het MERLN Instituut (Universiteit Maastricht) en het Hubrecht Instituut in Utrecht kweekten beginnende embryo’s uit stamcellen van muizen. Onderzoek naar de effecten van medicijnen op embryo’s is met deze nieuwe technologie ook mogelijk, zegt Rivron. Dat komt omdat er nu met meer embryo’s getest kan worden. “Om goede resultaten te krijgen uit onderzoek naar medicijnen, heb je veel embryo’s nodig. Menselijke embryo’s zijn veel te schaars. Dat is bij deze kunstmatige embryo’s niet het geval.”

Kennis

“De voordelen en nadelen worden nu weer tegen elkaar afgewogen. We willen dat debat ook weer houden”, zegt Rivron. “Het is overduidelijk dat je een enorme hoeveelheid kennis met experimenten kunt vergaren en dat je met deze technologie menselijke embryo’s kunt vervangen door kunstmatige.”

Maar het duurt sowieso nog een tijdje voordat die discussie echt gevoerd kan worden, want menselijke embryo’s kunnen onderzoekers niet kweken. Op welke termijn dat wel mogelijk is, weet Nivron nog niet: “Dat is echt niet te zeggen. Het kan vijf jaar zijn, het kan ook vijftig jaar zijn.”

Blokhuis wil kinkhoestvaccin voor zwangere vrouwen (Bron: Nu.nl)

Geplaatst op
Vaccinatie

Hij volgt daarmee een advies van de Gezondheidsraad. Voor de zomer moet duidelijk worden hoe het vaccin zou moeten worden verstrekt, en of het betaalbaar is.

Het is een ingewikkelde stap, zegt Blokhuis, omdat het Rijksvaccinatieprogramma nu gericht is op pasgeboren kinderen. De verstrekking van het kinkhoestvaccin aan alle zwangere vrouwen zou daarom ”echt een andere tak van sport” zijn, stelt de staatssecretaris.

Of het vaccin daadwerkelijk aan alle zwangere vrouwen wordt aangeboden, hangt dus nog af van de uitvoerbaarheid en de kosten, aldus Blokhuis. Voor de zomer hakt hij de knoop door.

Vrouwen in verwachting kunnen er nu al zelf voor kiezen zich te laten vaccineren tegen kinkhoest, voor eigen rekening. Het vaccin kost zo’n 25 euro. Het kindje is dan meteen vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest.