Oplaadbare sigaret in de ban: ‘Je kunt er dodelijk ziek van worden’ (Bron: RTLNieuws)

Geplaatst op
Stop toch met roken.

De Iqos werd minder dan een jaar geleden als ‘een gezondere variant op de sigaret’ op de markt gebracht in Nederland. Maar uit nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat deze claim helemaal niet waargemaakt kan worden en dat ook deze oplaadbare sigaret kankerverwekkend is.

Misplaatst

“Het woord slim is hier dus misplaatst, want je kunt er dodelijk ziek van worden”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis tegen RTL Nieuws.

Het is volgens Blokhuis tijd voor wettelijke maatregelen. “Ik wil niet dat gebruikers – en de volwassenen en kinderen om hen heen – in de veronderstelling zijn dat deze nieuwe manier van roken een verstandige keuze is. Alleen niet roken is de verstandige keuze.”

Verwarmen in plaats van verbranden

De Iqos is een soort elektronische sigaret waar echte tabak in zit. Het grote verschil met de gewone sigaret is dat die tabak niet wordt verbrand, maar op lagere temperatuur verwarmd. Hij is sinds vorig jaar juni in Nederland verkrijgbaar.

Philip Morris, die de Iqos lanceerde, zei vorig jaar als ultieme doel te hebben de gewone sigaret te vervangen door gezondere alternatieven. De Iqos is een eerste stap. De sigaret bevat volgens eigen onderzoek van het bedrijf 90 procent minder schadelijke stoffen dan een normale sigaret.

Reclameverbod

Maar volgens het RIVM is ook deze oplaadbare sigaret slecht voor je gezondheid. Annemiek van Bolhuis van het RIVM: “Als het zo is dat er minder inzit, en dat klopt, dan wil dat echt niet zeggen dat je half zo weinig kans hebt om kanker te krijgen. Er zit nog steeds teer en nicotine in en dat krijg je gewoon in je luchtwegen.”

En dat maakt de Iqos dus ook slecht voor je gezondheid. Staatssecretaris Blokhuis  wil daarom dat er een reclameverbod komt voor de oplaadbare sigaret. Ook kun je ze binnenkort, net als normale sigaretten, pas kopen vanaf je achttiende.

Longartsen waarschuwden al

Longartsen waarschuwden al eerder tegen RTL Nieuws. Wanda de Kanter, longarts van het Antoni van Leeuwenhoek, zei bij de lancering al niet in het verkooppraatje van de fabrikant te stappen. “Alle kankerverwekkende stoffen die in de sigaret zitten, zitten hier ook gewoon in, blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek.”

Het tweede argument van de bekende longarts: “Of dit alternatief minder kankerverwekkend is en hoeveel minder dat is, kan de fabrikant onmogelijk nu al weten. Dat weten we pas over twintig jaar. Kanker ontwikkelt zich langzaam. Het grote gevaar van sigaretten werd ook pas twintig jaar na de introductie bekend.”

Steeds meer mensen stoppen

Dat de gewone sigaret heel slecht voor ons is, dat weten we inmiddels. Vorig jaar zijn ruim 110.000 mensen in Nederland gestopt met roken. Een record. Tabaksfabrikanten komen daardoor met steeds meer alternatieven.

Nieuwe methodiek maakt preventie van burn-out meer effectief (Bron: Nationale Zorggids)

Geplaatst op
Hoe herken je een burn-out?

Dit onderzoek toont aan dat de kans op burn-out in belangrijke mate bepaald wordt door de mate van innerlijke gevoeligheid van elk individu. Deze gevoeligheid kan voor het eerst objectief gemeten worden, aldus het Centrum voor Belevingspsychologie.

Effectieve preventie en behandeling van burn-out zou zich, volgens het CVBP, primair beter kunnen richten op het herkennen van persoonlijke gevoeligheid voor burn-out. Hoe hoger de gevoeligheid hoe meer het individu vatbaar is voor uiterlijke prikkels en hoe hoger daarmee de kans op een daadwerkelijke burn-out. Voor bedrijven en organisaties is deze benadering uitermate relevant vanwege het kunnen terugdringen van alle investeringen die nodig zijn om werknemers uit een burn-out te houden of hun terugkeer te bespoedigen.

Dergelijke investeringen kunnen veel gerichter worden ingezet bij een helder onderscheid tussen de rol van persoonlijke factoren en de invloed van de werksituatie. Dat is niet alleen menselijk gezien, maar ook uit sociaal-economisch oogpunt van groot belang. Volgens TNO bedroegen de totale kosten van aanpassingen in de werksituatie, een verzuim van gemiddeld 242 dagen en behandeltrajecten in 2016 per persoon circa 133.000 euro.

Hoe werkgevers gericht kunnen investeren in het welbevinden van medewerkers, maakt het CVBP-onderzoek duidelijk door het beschrijven van zeven typen van gevoeligheid voor burn-out. Wanneer een gevoeligheidstype wordt gevoed door bepaalde werkomstandigheden, dan zal dit de kans op burn-out sterk vergroten. Omgekeerd geldt hetzelfde: de werkgever die inzicht heeft in deze zeven typen kan op het gebied van preventie veel bereiken. Daarnaast verklaart dit onderzoek waarom bij vergelijkbare werkomstandigheden de ene medewerker wel en de andere niet in een burn-out terecht komt.

Hormoonvrije anticonceptie voor mannen is veilig en effectief (Bron: AD)

Geplaatst op
Vruchtbaarheid

Het gaat om het zogenaamde ‘EP055’, die de afgelopen maanden werd getest op resusapen, die een hoge dosis ingespoten kregen. ,,Achttien dagen na de injectie waren alle apen volledig hersteld, wat erop wijst dat de effecten van EP055 omkeerbaar zijn”, schrijven de wetenschappers in een recentelijk verschenen rapport.

,,Het doel was om een niet-hormonale manier te vinden om de vruchtbaarheid van sperma tijdelijk drastisch te verlagen. De resultaten zijn zeer veelbelovend. Nu is het slechts een kwestie van tijd voordat de  pil klaar is voor menselijk gebruik”, concludeert O’Rand in het Britse Independent.

Blokkeren sperma

Er worden al jaren pogingen ondernomen om anticonceptie op de markt te brengen voor mannen. Tot nu toe waren deze middelen gebaseerd op hormonen. De EP055 is het eerste middel dat hormoonvrij is.

Wetenschappers hebben eerder aangetoond dat mannen onvruchtbaar worden als je twee eiwitten die van cruciaal belang zijn voor het transport van sperma uitschakelt. Het betekent dat het sperma niet het signaal krijgt om in beweging te komen en dus ook de eicel niet kan bereiken.

Voorlopig lijkt de aanpak geen verdere bijwerkingen op het lichaam of libido van mannen te hebben. Ook het sperma zelf wordt niet aangetast. Als EP055 op mensen is getest, zal het nog zeker vijf jaar duren voordat het middel daadwerkelijk op de markt komt.

Gewichtstoename en lager libido

Op dit moment komen allerhande hormonale anticonceptiemiddelen voor rekening van vrouwen. Vrouwen slikken de pil, kiezen voor een spiraaltje of bijvoorbeeld de prikpil. De gevolgen zijn niet mals. Enkele voorbeelden van de mogelijke bijwerkingen van onder meer de pil en het spiraaltje zijn een verhoging van stresshormonen, stemmingswisselingen, een lager libido, gewichtstoename, haaruitval en depressies.

Een groeiend aantal vrouwen stopt met het gebruiken van de anticonceptiepil. Vooral onder vrouwen van 25 tot 35 jaar is de daling sterk. In 2013 slikte in die groep tien procent minder vrouwen de pil dan in 2003, turfde het CBS.

Nieuwe test geeft je in 10 minuten meer duidelijkheid over autistische trekken (Bron: De Gelderlander)

Geplaatst op
Autisme

Mensen voelen zich vaak sowieso vrijer om met je te tekenen dan over gevoelens te praten

Binnenkort promoveert de 71-jarige klinisch-psychologe Tineke Backer van Ommeren uit Velp aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze ontwikkelde een test die binnen 10 minuten duidelijk maakt of iemand kenmerken van autisme heeft. 

Tijdens de door haar ontwikkelde test, bedoeld voor kinderen of adolescenten, maakt de onderzoeker met de deelnemer een tekening, maar daarbij worden geen instructies gegeven over wat te tekenen.

De onderzoeker let daarbij vooral op de sociale interactie. Het blijkt dat autistische kenmerken hierdoor snel aan het licht komen, zoals de neiging om op zichzelf gefocust te zijn en de behoefte aan controle over de situatie.

Wederkerig

,,Het komt neer op het bestuderen van wederkerig gedrag’’, legt Backer van Ommeren uit. ,,Hoe vaak is iemand geneigd om de ander de beurt te geven bijvoorbeeld, of om de ander te helpen? Het is een korte test, maar het laat heel veel zien. Ook de lichtere gevallen van autisme komen hierdoor naar voren, zoals bij mensen die in het dagelijks leven best goed functioneren en waarbij de autistische kernmerken anders moeilijk te meten zouden zijn.’’

Inbreng

Ze deed onderzoek onder bijna zeshonderd kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar. Hieruit kwam naar voren dat deelnemers met autisme minder vaak de beurt aan de ander geven en veel minder geneigd zijn om andermans tekening te helpen afmaken. Ze tekenen juist vaker eigen objecten dan de deelnemers zonder autisme. Ook accepteren zij minder vaak de inbreng van de ander in hun eigen objecten door die inbreng gewoon te negeren.

Backer van Ommeren werkte jarenlang bij de GGZ in Arnhem en nam deel aan het toenmalige Autisme Team Gelderland, onder meer met het Dr. Leo Kannerhuis in Oosterbeek. Ze deed daar veel ervaring op met jongeren met autisme. ,,Ik merkte toen al dat het vaak makkelijker is om contact te krijgen als je met een cliënt ging tekenen. Mensen voelen zich vaak sowieso vrijer om met je te tekenen dan over gevoelens te praten. Daar komt het idee voor de test uit voort.’’

Pas na haar pensioen had ze  tijd om haar idee verder te ontwikkelen, in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Op 24 april hoopt ze er te promoveren op haar onderzoek.

Late diagnose

In Nederland hebben bijna 200.000 mensen autisme. De diagnose autisme wordt vaak pas relatief laat gesteld. Hierdoor blijft goede zorg en ondersteuning ook vaak lang uit.  Een autisme-diagnose wordt gesteld op basis van de ontwikkeling en het huidige functioneren van een persoon.

Een van de belangrijkste kenmerken van autisme is het niet goed op de ander kunnen reageren. Maar deze beperking in sociaal interactief gedrag tussen twee mensen is moeilijk objectief te meten. Hierdoor bestond er al langere tijd behoefte aan een gevoeliger meetinstrument. De interactieve tekentest van Tineke Backer van Ommeren wordt inmiddels ook al voor onderzoek gebruikt door wetenschappers in Engeland, Duitsland, Spanje, Australië, de Filipijnen en Taiwan.

Angst, depressie en zelfmoordgedachten: studenten gaan aan de prestatiedruk onderdoor (Bron: Trouw.nl)

Geplaatst op
Angst en stress

De druk om te presteren is veel studenten te hoog. Bijna twintig procent van de studenten denkt weleens serieus na over suïcide, zo blijkt uit een nieuw onderzoek naar studieklimaat en psychische gezondheid dat vandaag verschijnt. “Deze risicogroep denkt actief na over het uitvoeren van suïcide, wat illustreert hoe serieus hun klachten zijn”, zegt Jolien Dopmeijer die het onderzoek leidt. “Ze zijn echt al een stap verder dan enkel denken aan suïcide, iets dat bij somberheid en depressie kan horen”.

Dopmeijer ondervroeg ruim drieduizend studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle, waar ze al sinds 2012 studenten volgt. Het onderzoek maakt deel uit van het eerste grootschalige onderzoek naar de psychische gezondheid van Nederlandse studenten, waarin ook studenten aan de universiteit en hogeschool van Amsterdam worden onderzocht. Niet eerder werd gekeken naar het risico onder studenten op zelfmoord.

Het aantal zelfdodingen onder studenten is niet specifiek in kaart gebracht, maar nog niet zo lang geleden constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wel een toename onder twintigers, van 148 gevallen in 2010 naar 175 in 2016.

Iets meer dan de helft van de studenten in Zwolle heeft in lichte mate (39 procent) tot ernstige mate (14 procent) last van angst en depressie. “Daarmee zijn angst en depressie de belangrijkste klacht van studenten”, zegt Dopmeijer. “Denk daarbij aan algemene angstklachten als somberheid, verandering in energieniveau, eet- en slaappatroon. Dat is echt zorgelijk.” De bevindingen van Dopmeijer sluiten aan bij eerder onderzoek, waaruit bleek dat de studerenden meer gezondheidsklachten hebben dan niet-studerenden.

Ook drinken studenten onverantwoord veel. Meer dan 85 procent van de studenten drinkt per week meer dan vijftien glazen alcohol. “Veel studenten doen aan binge drinken: vijf, zes glazen per gelegenheid. Je hoort weleens: ‘Ach, het zijn studenten, dat hoort erbij.’ Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn deze hoeveelheden risicovol, zeker als je bedenkt dat hersenen van jongeren nog tot hun 23ste volop in ontwikkeling zijn.”

Prestatiedruk

De toegenomen studiedruk, de angst om hoge studieschulden te maken en het gevoel de boot te missen omdat het aanbod aan studies en de mogelijkheden aan vakken tijdens de studie overweldigend is, maakt dat veel studenten het geestelijk niet redden, stelt Dopmeijer. “Persoonlijke omstandigheden zijn de hoofdreden van studenten om te stoppen, daarna komen pas zaken als motivatie of een verkeerd gekozen studie.”

“Deze cijfers zijn echt schokkend”, zegt Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Er moet iets veranderen. Politici en bestuurders van hogescholen en universiteiten moeten ervan doordrongen raken dat het niet een kleine groep is die zich wat op de hals haalt”.

Actieplan

Met een actieplan, dat eveneens vandaag verschijnt, vragen onder meer de Hogeschool Windesheim, het ISO, Inholland, studentenartsen van de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam aan overheid en onderwijsinstellingen om stappen te zetten voor het welzijn van studenten, onder meer door betere studiebegeleiding, studiecoaching en betere bereikbaarheid van studentenpsychologen.

De Vereniging Hogescholen en universiteitskoepel VSNU herkennen het beeld dat druk op studenten toeneemt. “Je ziet dat er steeds meer aandacht voor komt. Het is belangrijk om erover te praten, psychische problemen worden versterkt door te zwijgen”, aldus een VSNU-woordvoerder.